Nieuw rapport: jaarlijkse update voor plastic in de Nederlandse stormvogels gepubliceerd

In 2002 is het programma ‘Save the North Sea’ opgestart door alle Noordzeelanden om de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels jaarlijks te rapporteren. De gegevens van het jaar 2020 wijzen op een afname van de hoeveelheid en volgen daarmee de trend van afgelopen jaren.

Van de 18 verzamelde stormvogels hadden 14 magen die intact waren en dus geschikt om de hoeveelheid plastic vast te stellen. Voor de meest recente situatie wordt gekeken naar de gemiddeldes van de afgelopen 5 jaar. Tussen 2016-2020 zijn in totaal 139 stormvogel-magen onderzocht met daarin gemiddeld 22,5 stukjes plastic met een gemiddeld gewicht van 0,21 gram. Van de vogels had 93% plastic in de maag en 39% had meer dan 0,1 gram plastic.

Hoewel de lange termijn doelstelling (minder dan 10% van de vogels met meer dan 0,1 gram plastic in de maag) nog ver weg is, tonen de gegevens statistisch significante afname. Vermoedelijk is dit te danken aan de grote aandacht in de pers en maatschappij voor zwerfvuil in de zee. Deze lange termijn doelstelling heeft vanaf nu ook een nieuwe term: Fulmar Threshold Value. Vanaf dit jaar zal ook de hoeveelheid paraffine-achtige stoffen (industriële wasachtige stof afkomstig van schepen) in de magen van de stormvogels gerapporteerd worden.

De oprichter van het stormvogelproject, Jan van Franeker is op 1 januari 2021 met pensioen gegaan. Hij zal nauw betrokken blijven bij het project en helpen waar nodig is.

Het rapport van 2020 kan gedownload worden (https://edepot.wur.nl/548672).

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Nieuw-rapport-jaarlijks-update-voor-plastics-in-Nederlandse-stormvogels-gepubliceerd.htm

Samenvatting door Annika Arvin, Sea First vrijwilliger, 5 december 2021

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bestel dan ons lespakket over de Plastic Soep.