Meer Amerikaanse biomedische laboratoria laten degenkrabben onverantwoord leegbloeden

Degenkrabben bestaan al miljoenen jaren. Ze overleefden de dinosaurussen, maar zijn ze ook opgewassen tegen de mens? In de jaren ’60 ontdekte men dat het lichtblauwe bloed in degenkrabben stolde als het bacteriële gifstoffen detecteerde. Dit was ideaal om vaccins, medicijnen en medische apparatuur steriel te maken, dus begon men al snel deze prehistorische dieren te vangen om ze te laten (dood)bloeden.

Later werd er een synthetisch alternatief uitgevonden dat in Europa is goedgekeurd als gelijkwaardig ingrediënt. Maar in de VS lukte dit merkwaardig genoeg niet en bleef de regelgeving beperkt. Sinds 2004 is het aantal krabben dat door de industrie wordt afgetapt meer dan verdubbeld.

De International Union for Conservation of Nature stelde vast dat degenkrabben langs de Atlantische kust uitgeput raken en die rond New England zelfs op uitsterven staan. Daarnaast wordt een van de trekvogelsoorten die afhankelijk is van hun eieren bedreigd.

Ongelijke behandeling

Vissers behandelen de krabben soms op schadelijke manieren of overtreden ongestraft de oogstwetten. Honderden krabben worden op elkaar gestapeld in boten, in vrachtwagens geladen en naar laboratoria gebracht. Daar worden ze door hun hart geprikt om ze levend leeg te laten bloeden, soms wel acht minuten lang. Vervolgens worden de krabben als aas gebruikt of terug in zee gezet.

Dat maakt de visserij uniek, omdat de dieren niet bedoeld zijn voor consumptie. Federale wetten beschermen sommige dieren, zoals apen of muizen die voor onderzoek gebruikt worden. Maar regels voor een humane behandeling van krabben ontbreken.  De visserijcommissie geeft wel richtlijnen, maar dat zijn geen wetten en ze worden vaak genegeerd.

In Maryland mogen vissers pas na 6 juni vrouwtjeskrabben vangen, wanneer ze klaar zijn met paren en trekvogels zich met de eieren hebben kunnen voeden. Maar in South Carolina mogen ze in het voorjaar al een onbeperkt aantal mannelijke krabben gevangenhouden, zonder ze te voeren.

Geheimhouding

Milieugroeperingen klagen nu staat en bedrijf aan. Die houden informatie achter over de het aantal krabben dat stierf tijdens het proces. Ook de Atlantic States Marine Fisheries Commission deelt deze cijfers niet publiekelijk en geeft een schatting, die de langetermijngevolgen niet meeneemt. De krabben paren minder of sterven een paar weken later alsnog nadat ze zijn leeggebloed.

In 2017 concludeerden wetenschappers al dat dat de synthetische testen net zo goed of beter werkten dan die op basis van krabbenbloed. En in 2020 produceerde Eli Lilly, een groot farmaceutisch bedrijf, al COVID-19 antilichaammedicijnen met de nieuwere methode. De kwaliteit ging omhoog en de productie van medicijnen werd duurzamer.

Het is nu aan farmaceutische bedrijven om te besluiten om over te stappen op synthetische stoffen. Roche Pharmaceuticals is dit jaar begonnen. Ze bevestigen dat het volledig veilig is voor patiënten.

Toch blijven de meeste farmaceutische bedrijven tests gebruiken waarbij degenkrabben levend moeten bloeden. Om hun situatie te verbeteren is een open debat nodig over de impact hiervan.

Bron: www.npr.org

Samenvatting door Sea First vrijwilliger Silvia Roukens