Kweekvlees veel gunstiger voor klimaat dan echt vlees

Kweekvlees kan uitgesproken ­gunstig zijn voor het klimaat. ­Vergeleken met rundvlees kan de milieu-impact zelfs met 93 ­procent naar beneden. Dat blijkt uit een vandaag verschenen doorrekening van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia.

Voorwaarde is wel dat de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Als de onderzoekers uitgaan van de stroom zoals die nu gemiddeld uit het stopcontact komt omdat elektriciteitscentrales nog draaien op aardgas en steenkool, dan is kweekvlees nog altijd milieubelastender dan kip of varkensvlees.

Alleen rundvlees heeft hoe dan ook een hogere klimaatimpact dan kweekvlees. Die is dan namelijk twee of drie zo groot. Doordat koeien het sterke broeikasgas methaan opboeren, is rundvlees het meest belastend voor het milieu.

Voor kweekvlees is warmte en koeling nodig en daarom vergt het veel energie. Maar als alle stroom duurzaam wordt opgewekt, loopt de uitstoot van broeikasgassen meteen met ruim 60 procent terug. Al bij 30 procent groene stroom is er een kantelpunt waardoor kweekvlees duur­zamer wordt dan kip of varkensvlees.

Plantaardige alternatieven

Bijzonder aan het onderzoek van CE Delft is dat voor het eerst de data zijn gebruikt van meerdere bedrijven die werken aan kweekvlees. Dat het ­mogelijk is vlees te kweken uit spiercellen van dieren is in laboratorium­settings bewezen en verschillende start-ups stellen dat ze over een jaar of vijf de markt op kunnen. Of dat haalbaar is en tegen een betaalbare prijs kan, is in deze studie niet onderzocht.

Uit de studie blijkt wel dat kweekvlees het altijd zal afleggen tegen plantaardige eiwitbronnen, zoals peulvruchten en vleesvervangers. Door het forse energieverbruik is kweekvlees volgens de onderzoekers 3 tot 7 keer belastender voor het ­milieu dan plantaardige alternatieven.

Maar volgens Gaia is het een illusie dat de hele wereldbevolking vlees zal afzweren. Ondanks de vele vegetariërs en flexitariërs is de vleesconsumptie in Nederland en België de laatste jaren op peil gebleven. Daarom is Gaia blij dat uit deze studie blijkt dat kweekvlees een duurzaam alternatief kan zijn. “Goed voor de dieren en goed voor het milieu,” zegt Hermes Sanctorum van Gaia. “Met ­alleen een pleidooi voor veganisme komen we er niet.”

Bart van Zoelen Het Parool