Tuinieren in de Egeïsche Zee

Op het Griekse eiland Lipsi, is het Archipelagos Institute of Marine Conservation met een bijzonder project gestart, namelijk het herbeplanten van de zeebodem met Posidonia zeegras. De tot 1 meter hoge planten vormen dichte bossen op zandbodems. Deze zeegrasvelden zijn van enorm groot belang voor het ecosysteem: ze vormen een kweekplaats voor zee-egels, zeeslakken en vele soorten vissen. Met het verdwijnen van de zeegrasvelden, is er ook een groot biodiversiteitsverlies opgetreden, met als gevolg het uitsterven van zeedieren en zeeplanten. Het doel van dit project is dan ook om in positieve zin een verschil te maken.

Niet alleen je eigen tuin op het land heeft aandacht nodig, de planten in de zee momenteel ook!

Posidonia zeegras in de Middellandse Zee had beschermd moeten zijn, maar de meeste zeegrasvelden zijn verwoest. Decennia gingen voorbij zonder dat iemand in deze problematiek interesse toonde en dus nam niemand de om hier iets aan te doen. De waarde van Posidonia zeegras en de rol die het heeft in het ecosysteem mag niet langer ontkend worden. Het is onvervangbaar en voordat we het weten is het te laat.

De voornaamste oorzaken van de verwoesting van het zeegras zijn overbevissing en kustontwikkelingen. De ontwikkeling van kustgebieden zorgt voor troebelheid van het water waardoor het zonlicht niet of nauwelijks de zeeplanten en dieren bereikt, terwijl ze dit hard nodig hebben. De vernieling van Posidonia heeft geleid tot kusterosie en een significante daling van de visvangst.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat zeegrasvelden tot 35 keer meer koolstof kunnen absorberen dan regenwouden. De zeegrasvelden dienen dus als een natuurlijk koolstofreservoir.

Verlies van zeegrasvelden betekent verlies van de natuurlijke opslag van CO2. Deze opslagplaatsen hebben we juist heel hard nodig voor het tegengaan van de klimaatverandering.

Het herbeplanten van Posidonia heeft plaatsgevonden in het Aegean Marine Life Sanctuary op het eiland Lipsi. Na drie jaar experimenteren, heeft het Archipelagos instituut in samenwerking met wetenschappers van de University of Essex in Groot-Brittannië een innovatieve manier van herbeplanting ontwikkeld. Door middel van low-cost natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen kunnen ze in grote mate zeegrasvelden herbeplanten.

 

Herbeplanting Posidonia grasvelden.jpg

Archipelagos heeft als doel om de werking van de herbeplanting van Posidonia zeegrasvelden zo breed mogelijk te communiceren, zodat men ook in andere delen van de Egeïsche en Middellandse zee gestimuleerd wordt om in actie te komen.

Posidonia zeegrasvelden zijn dus extreem belangrijk voor het welzijn van de oceaan!

Lotte Dirksen, Sea First vrijwilliger, 11 december 2020

Bronnen:

https://archipelago.gr/en/planting-of-underwater-posidonia-gardens-in-the-aegean/

http://www.coastalwiki.org/wiki/Posidonia_oceanica_(Linnaeus)_Delile