Nieuwe natuurherstelwet moet ambitieus en dringend zijn

Hoopvol nieuws: als alle aangetaste aardse leefgebieden in de hele EU worden hersteld zou dat jaarlijks tot 300 miljoen ton CO2-equivalent uit de atmosfeer kunnen halen - evenveel als de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van België, Nederland en Luxemburg samen. Een recent onderzoek van het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP), in opdracht van het WNF, geeft hiermee een flinke aanzet voor de aanstaande EU-natuurherstelwet, waar de Europese Commissie in maart had moeten komen.

 

De habitats die momenteel aangetast zijn vormen met 47,2 miljoen hectare samen een gebied dat ongeveer zo groot is als Zweden. Bij het enorme potentieel dat natuurherstel van dit gebied heeft voor klimaatmitigatie * is het herstel van mariene habitats, vanwege het gebrek aan gegevens, nog niet eens meegenomen.
 
In natuurgebieden zit veel koolstof opgeslagen in de bodem en planten, dat bij aantasting kan vrijkomen. Met natuurherstel worden die ‘koolstofputten’ vergroot en zullen de gebieden bovendien beter tegen overstromingen en branden bestand zijn. “De natuurherstelwet kan een game-changer zijn, maar alleen als het zich vertaalt in onmiddellijke en ambitieuze actie'', zegt Sabien Leemans van het WNF.
 
In sommige habitats zal het echter tientallen jaren duren om de koolstofcyclus te herstellen. Duidelijk is dat het herstel prioriteit moet krijgen en niet kan worden uitgesteld tot 2040 of 2050. Daarom heeft het WNF samen met meer dan 150 andere ngo’s de Europese Commissie opgeroepen om de urgentie in de wet te vertalen naar een bindende doelstelling die stelt dat in 2030 ten minste 15% van het land-, rivier- en zeeoppervlak van de EU hersteld moet zijn.
 
De IEEP-studie stelt dat het belangrijk is om ook niet-aangetaste leefgebieden te beschermen zodat de koolstofputten daar intact blijven. Verder raadt het aan om gebieden die nu nog buiten de EU-richtlijn vallen, zoals landbouwgronden, ook in de wet op te nemen.
 
Het WNF heeft een briefing gepubliceerd met alle beleidsaanbevelingen voor het natuurherstel.

 

*Voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikkasgassen te verminderen, heet klimaatmitigatie. Dit kan het beste worden gedaan als landen samenwerken. Hiervoor maakt de overheid afspraken met andere landen. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale afspraken.

 

Samenvatting door Silvia Roukens, Sea First vrijwilliger

 

Bron:
www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?uNewsID=5880966