Les met film + bespreking

Oceaanverzuring - Acid Test

Uitstekende documentaire over oceaanverzuring, die in de gelijknamige les vertoond wordt. Oceaanverzuring is volgens steeds meer wetenschappers een van de grootste bedreigingen voor al het dierlijk leven op aarde! Kalk lost namelijk op in een zure omgeving (CO2 is een zuur gas) en dat is vooral funest voor de allerkleinste organismen, zoals het dierlijk en plantaardig plankton want hun skeletje uit kalk lost op. Als je dan weet dat plantaardig plankton (fytoplankton) ook nog eens onze belangrijkste zuurstofleverancier is dan weet je hoe laat het is. Zuurstof van fytoplankton levert meer dan de helft van alle zuurstof, belangrijker dan ooit gezien de wereldwijde illegale kap van regenwouden waardoor er veel minder bomen zijn die CO2 opnemen en zuurstof afgeven.

  • Lesduur: 50 minuten
  • Vakken: in principe is deze les niet aan een bepaald vak gebonden. Het is belangrijke informatie voor iedereen.
  • Doelgroep: middelbaar onderwijs, vanaf derde leerjaar
Over deze foto

Deze twee foto´s zijn op exact dezelfde plek op het rif van Bonaire genomen, maar met 10 jaar ertussen. Iedereen gaf de schuld aan een kleine vloedgolf die het rif op deze plaats in een steenwoestijn veranderde. Dat is echter ten dele juist: de vloedgolf was de druppel, want er zijn al duizenden jaren kleine vloedgolven die het rif gemakkelijk het hoofd kon bieden. De vervuiling van het zeewater in combinatie met de verzuring (CO2) en de opwarming, hebben ervoor gezorgd dat de koraalpoliepen vrijwel geen weerstand meer hadden, met dit resultaat als gevolg.

Locatie: Nederlandse Antillen, Bonaire
Fotograaf: Dos Winkel

De oceaan redt het land niet van verzuring

De gevolgen van verbranding van fossiele brandstoffen op bomen en ook op visbestanden in meren zijn al gekend sinds de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dit kwam eerst in Scandinavië aan het licht. Maar de bedenking dat het ook wel eens een zwaar negatief effect op de oceaan kan hebben, is van recenter tijden. In het begin dachten zelfs wetenschappers een tijdje dat de aarde gelukkig voor 70% uit water bestaat en dat de oceaan die ook wat CO2 opnam juist een positieve bijdrage gaf om het probleem op het land niet nog groter te maken. Met de huidige kennis weten we wel beter.  Sinds de start van de Britse industriële revolutie zijn de oceanen maar liefst dertig procent zuurder geworden, met heel wat gevolgen voor zijn bewoners en voor de mens.

Over deze foto

Deze twee foto´s zijn op exact dezelfde plek op het rif van Bonaire genomen, maar met 10 jaar ertussen. Iedereen gaf de schuld aan een kleine vloedgolf die het rif op deze plaats in een steenwoestijn veranderde. Dat is echter ten dele juist: de vloedgolf was de druppel, want er zijn al duizenden jaren kleine vloedgolven die het rif gemakkelijk het hoofd kon bieden. De vervuiling van het zeewater in combinatie met de verzuring (CO2) en de opwarming, hebben ervoor gezorgd dat de koraalpoliepen vrijwel geen weerstand meer hadden, met dit resultaat als gevolg.

Locatie: Nederlandse Antillen, Bonaire
Fotograaf: Dos Winkel

De oceaan kan het zelf niet aan

Maar die verzuring gaat voort. Als we zo blijven voortgaan, is er een verdubbeling van de oceaanverzuring tegen het einde van deze eeuw. Probleem is dat het zeeleven zo sensitief is voor verzuring. Als we dit verder laten gebeuren wordt dit een catastrofe zonder weerga. Maar we hebben een keuze. Er zijn andere manieren dan fossiele brandstoffen te verbranden om aan energie te geraken. Er is zonlicht, wind, de getijden, aardwarmte, ... Dit zijn de zogenaamde groene energieën. Boek de les oceaanverzuring bij ons. Wij leren je waarover het gaat en wat je er zelf aan kan doen.