Veeteelt in de EU slechter voor het klimaat dan alle auto's bij elkaar

Zolang politici de industriële productie van dierlijk voedsel blijven verdedigen halen we de klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te groot om die sector te ontzien.

Bron: Tubantia

Van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU is 17% afkomstig van de veeteelt. Dit deel veroorzaakt volgens nieuw onderzoek van Greenpeace meer schade aan het klimaat dan alle auto's en bestelwagens bij elkaar. Dit betekent dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald kunnen worden zonder het aantal boerderijdieren te verminderen.
De jaarlijkse uitstoot van veeteelt is tussen 2007 en 2018 met 6% gestegen. Dat is 39 miljoen ton CO2, vergelijkbaar met de uitstoot van 8,4 miljoen auto's.

 

De nieuwe berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en ander peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek. Greenpeace schat dat Europese boerderijdieren samen 502 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. Als de indirecte uitstoot van de productie van diervoeder, landgebruik en ontbossing wordt meegerekend, loopt dit op tot 704 miljoen ton CO2. Minder en betere veehouderij is daarom echt nodig in de strijd tegen klimaatverandering en om nieuwe pandemieën te voorkomen.
Bron: Greenpeace Europe

Noot van de redactie

Deze studies gaan alleen over de rechtstreekse en onrechtstreekse productie van CO2 in de dierenindustrie, maar er zijn inmiddels heel veel studies die ook de andere, door de dieren geproduceerde, broeikasgassen hebben berekend. Dan komen we op nog veel grotere getallen. Zo zorgt methaan, het gas dat planteneters zoals koeien, paarden, schapen en geiten produceren, voor een 86 keer snellere opwarming van de atmosfeer en het oceaanwater dan CO2. Lachgas (uit de mest van de dieren) is zelfs 310 keer klimaat- en oceaanonvriendelijker dan CO2. We spreken van de GWP, Global Warming Potential van andere broeikasgassen dan CO2, dat een GWP van 1 heeft.