Ligt de toekomst van landbouw op zee?

Zeewier zou wel eens het duurzame landbouwproduct van de toekomst kunnen worden. Het slaat CO2 op, zuivert zeewater en heeft weinig nodig om te groeien. Er kunnen veel producten van worden gemaakt, maar om dit duurzaam te doen moeten we wel rekening houden met de natuur.

CO2, zonlicht en meststoffen

Zeewier wordt nu al verwerkt in voedingsmiddelen, cosmetica, medicijnen, textiel, veevoer en brandstof. Over tien jaar kan er in Nederland 10 miljoen ton zeewier groeien. Volgens de Wereldbank zou dit 3,3 miljoen ton CO2 absorberen, wat gelijk is aan de jaaruitstoot van een kolencentrale. Het telen van zeewiergewassen in de Noordzee kan bovendien de biodiversiteit een boost geven. Volgens Marlies Draisma van Stichting Noordzeeboerderij komt zeewier dicht in de buurt van een wondermiddel, dat groeit op zonlicht en meststoffen die van de landbouw in zee spoelen. De Noordzeeboerderij berekende dat ze 500 vierkante kilometer zeeboerderij kan realiseren in 2030, zonder het ecosysteem teveel te verstoren.

Voorwaarden voor duurzame teelt

Ook Stichting Natuur & Milieu noemt zeewierteelt veelbelovend, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan om de teelt écht duurzaam te laten zijn. Zo mag het zeewier wel zeewater zuiveren, maar er niet teveel voedingsstoffen uithalen. Het zaaien en oogsten moet kwetsbare zeedieren niet belemmeren en er mag geen mest worden gebruikt. Verder moet het ecosysteem in de gaten worden gehouden. Hiervoor waarschuwt ook Tom Grijsen van het Wereld Natuur Fonds. De grootte van de teelt moet volgens hem passen binnen de draagkracht. De natuur in de Noordzee staat immers al onder druk van visserij, windparken, transport en gas- en olieboringen.

Voordelen zeelandbouw

Maar voordelen zijn er ook voor de zeenatuur. Zeewier kan goed samengaan met oesterbanken en jagende vissen hebben beter zicht, doordat zeewier het water filtert. Wel is er eerst nog verder onderzoek nodig, waar Stichting De Noordzeeboerderij momenteel mee bezig is.

 

https://www.nu.nl/klimaat/6052137/wondermiddelen-bestaan-niet-maar-zeewier-komt-aardig-in-de-buurt.html