Les met film + bespreking

Dierenindustrie - Love MEAT Ender

LoveMEATender van de Vlaamse documentairemaker Manu Coeman, zet vraagtekens bij de plaats van vlees in ons leven, en de gekke opkomst die het tot een product heeft gemaakt "zoals andere producten" dat onderworpen is aan de regel van de laagste prijs. In 2050 zullen we met bijna 9 miljard mensen op aarde zijn en om al deze mensen vlees te voeren moeten we jaarlijks circa 100 miljard boerderijdieren slachten. 

  • Lesduur: De film duurt 63 minuten. De les duurt twee lesuren.
  • Vakken: in principe is deze les niet aan een bepaald vak gebonden. Het is belangrijke informatie voor iedereen.
  • Doelgroep: middelbaar onderwijs vanaf 12 jaar

De wereld van vlees zoals je nog nooit hebt gezien

Kunnen we blijven denken dat we elke inwoner kunnen voeden door hem elke dag vlees te geven? Uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, opwarming van de aarde, de aarde betaalt nu al de prijs voor deze overproductie .... De gevolgen voor het menselijk lichaam zijn ook talrijk, van zwaarlijvigheid tot kanker, diabetes, hartaandoeningen en resistentie tegen antibiotica. 

Hoe kunnen we dit veranderen?

De belangrijkste studie die hierover werd uitgevoerd is van Poore en Nemecek van de universiteiten van Oxford en Zurich: "Reducing food's environmental impacts through producers and consumers," by J. Poore at University of Oxford in Oxford, UK; T. Nemecek at LCA Research Group in Zurich, Switzerland. De onderzoekers berekenden dat als we ons gemiddelde huidige dieet zouden veranderen naar een plantaardig dieet, we 3,1 miljard hectare minder landbouwgrond nodig zouden hebben – een afname van 76 procent en bijna gelijk aan de oppervlakte van Afrika! Onze broeikasgasuitstoot zou met 49 procent afnemen. Verzuring zou met 50 procent afnemen en watervervuiling met 49 procent. Het gebruik van schaars zoet water zou met 19 procent dalen.