Boeken

De huilende zee

De alarmerende situatie van onze zeeën in beeld. 

Auteur: Dos Winkel
Illustator: Geert Vons

Het bestaan van de mens hangt voor een groot deel af van de gezondheid van onze zeeën. Ruim 70% van de wereld bestaat uit zee. Dit boek biedt bondige informatie over de alarmerende situatie van de wereldzeeën. 90% van alle roofvissen – die bepalend zijn voor de gezondheid van het ecosysteem – is inmiddels uit de wereldzeeën verdwenen. Van de Europese visbestanden is 88% overbevist of al ingestort. In 2013 moet een belangrijk deel van de Europese vissersvloot geëlimineerd zijn.

Jaarlijks verdrinken miljoenen zeezoogdieren, zeeschildpadden en zeevogels, omdat ze verstrikt raken in visnetten en vislijnen.
Elk jaar vallen honderdduizenden zeehonden en (bedreigde) walvisachtigen ten prooi aan jagers.
Een derde van alle haaiensoorten wordt met uitsterven bedreigd.
Ontelbare vogels en vissen verhongeren met hun magen vol plastic dat zij voor voedsel hebben aangezien. In de Stille Oceaan drijft een continent van onafbreekbaar plasticafval, zo groot als de helft van Europa!
Inmiddels bestaan er ook al geen volledig gezonde koraalriffen meer. Hun status is ernstig bedreigd en dat betekent het einde van alle koraalriffen tegen 2060. Ditzelfde lot wacht de mangrovebossen, de belangrijkste kraamkamers voor honderden vissoorten. Deze bossen worden gerooid om plaats te maken voor vis- en garnalenkwekerijen.

Wetenschappers hebben met een computermodel aangetoond dat als er niets verandert, de zeeën in 2048 leeg zullen zijn. Met het instorten van de mariene ecosystemen valt niet alleen een, voor armere bevolkingsgroepen belangrijke, voedselbron weg, maar dreigt ook de bron van al het leven op aarde op te drogen.

Gelukkig is er sprake van een gestaag groeiend maatschappelijk bewustzijn dat het roer drastisch om moet. Zoals bij alle belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de geschiedenis, komt die verandering van onderaf. We kunnen het tij nog keren, maar niet door oeverloos te blijven praten aan vergadertafels over de meest minimale maatregelen als maximale daadkracht letterlijk van levensbelang is.

Van ‘De Huilende Zee’ is inmiddels een documentaire gemaakt, Sea the truth, die een logische aanvulling is op de eerder verschenen documentaire Meat the truth. Beide films zijn uitgebracht door de Nicolaas G. Pierson Foundation.


Recensie:


Een pamflet in boekvorm (oblong formaat) waarin met behulp van thema’s alle bedreigingen voor het leven in de oceanen besproken worden door verschillende auteurs onder leiding van Dos Winkel, die ook de meeste foto’s in het boek voor zijn rekening neemt. De vele illustraties, tekeningen en grafisch werk, zijn van de hand van Geert Vons. Het doel van het boek is om het grote publiek zich bewust te laten worden van de gevolgen van de exploitatie van de zeeen en oceanen: overbevissing, vervuiling, kortom de vernietiging van al het leven in de zee door ongebreidelde visserij en door de reactie van falende en/of onwillige overheden op deze problematiek. Ieder hoofdstuk is op dezelfde wijze opgebouwd: veel beeldmateriaal in kleur, verklaard door een tekst met veel blauwe beeldkaders om feiten, beweringen en standpunten te benadrukken. Door deze aanpak wordt de lezer overspoeld met informatie en dat maakt het lezen er niet gemakkelijker op. Een inhoudopgave en een register ontbreken, dit maakt naslag moeilijk.

                 Drs. L. Delvoye

€ 25,- incl. BTW per stuk